Počet záznamů: 1

Environmental Ultrafine, Fine and Coarse Particles in a Highway Tunnel and at a Roadside

 1. 1.
  0329825 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Chen, S.C. - Tsai, C.J. - Chen, S.J. - Lin, C.C. - Chou, Ch.C.K. - Lung, S.C. - Roam, G.D. - Wu, W.Y. - Smolík, Jiří - Ondráčková, Lucie
  Environmental Ultrafine, Fine and Coarse Particles in a Highway Tunnel and at a Roadside.
  [Ultrajemné, jemné a hrubé částice v dálničním tunelu a u silnice.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.200-203. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant ostatní: EPA(TW) 97/U1U1/02/106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ultrafine particle * ambient aerosols * sampling and analysis
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  Environmental ultrafine particles (UP or PM0.1) were investigated at the roadside of Syuefu road in Hsinchu city and in Syueshan highway tunnel in Taipei, Taiwan. For comparison purpose, coarse (PM10-2.5) and fine (PM2.5) particles were also studied at the same time. A SMPS (TSI 3936), three Dichotomous samplers (Andersen SA-241) and three MOUDIs (MPS110) were deployed simultaneously at the field conditions to determine the mass concentrations and number concentrations and the filter samples were further analyzed for organic carbon (OC), element carbon (EC), water-soluble ions and trace elements.

  Ultrajemné částice (UP nebo PM0.1) byly zkoumány u silnice Syuefu ve městě Hsinchu a v dálničním tunelu ve městě Taipei na Taiwanu. Pro srovnání byly ve stejném čase měřeny také koncentrace hrubých (PM10-2.5) a jemných (PM2.5) částic. Hmotnostní a početní koncentrace částic byly měřeny pomocí SMPS (TSI 3936), tří dichotomických vzorkovačů (Andersen SA-241) a tří impaktorů MOUDI (MPS110). Na vzorcích zachycených na filtrech byly zjišťovány koncentrace organického uhlíku (OC), elementárního uhlíku (EC), ve vodě rozpustných iontů a stopových prvků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175754