Počet záznamů: 1

Analysis of Time Evolution of Particle Size Distribution

 1. 1.
  0329821 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Wagner, Zdeněk - Schwarz, Jaroslav - Ždímal, Vladimír - Eleftheriadis, K. - Lazaridis, M. - Smolík, Jiří
  Analysis of Time Evolution of Particle Size Distribution.
  [Analýza časových řad distribuce velikosti částic.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.116-119. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant ostatní:MF CZ(NO) 0049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: tropospheric aerosol * particle size distribution * time series filtration and interpolation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  The paper presents a method for filtration of particle count measurement in the time domain. The goal of this method is to remove extremal values caused by short-time instrument malfunction but preserve values representing fast events. The method offers interpolation of particle size distribution so that in can correlated with other variables measured at different time intervals.

  V článku je popsána metoda filtrace naměřených hodnot počtu částic v časové doméně. Účelem této metody je potlačení extrémních hodnot způsobených krátkodobou chybnou činností přístroje při současném zachování hodnot reprezentujících rychlé děje. Metoda umožňuje interpolaci distribuce velikosti částic, která tak může být korelována s jinými veličinami měřenými v odlišných časových intervalech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175750