Počet záznamů: 1

Influence of Size Effect, Resonance Radiation and Surface Processes on Critical Diameter of Aerosol Particles

 1. 1.
  0329817 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Influence of Size Effect, Resonance Radiation and Surface Processes on Critical Diameter of Aerosol Particles.
  [Vliv velikostního efektu, rezonančního záření a povrchových procesů na kritický průměr aerosolových částic.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.630-633. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1093; GA AV ČR(CZ) IAA400720804; GA AV ČR IAA200760905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: aerosol particles * critical size * condensation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  The influence of size effect, resonance radiation and surface processes on the critical size of aerosol particles is considered theoretically. The joint effect of an adsorbable foreign gas and a difference in the condensation and evaporation coefficients is discussed.

  Byla provedena teoretická studie vlivu velikostního efektu, rezonančního záření a povrchových procesů na kritickou velikost aerosolových částic. Byl proveden rozbor společného vlivu adsorbovatelného cizího plynu a rozdílu koeficientů vypařování a kondenzace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175747