Počet záznamů: 1

Organic and Elemental Carbon with a Higher Time Resolution in the PM2.5 Fraction in Prague Suchdol

 1. 1.
  0329811 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schwarz, Jaroslav - Vodička, Petr - Smolík, Jiří
  Organic and Elemental Carbon with a Higher Time Resolution in the PM2.5 Fraction in Prague Suchdol.
  [Organický a elementární uhlík s vyšším časovým rozlišením ve frakci PM2,5 v Suchdole.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), S.866-869. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA MŽP SP/1A3/148/08
  Grant ostatní:MF CZ(NO) 0049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: EC/OC * elemental and organic carbon * PM2.5
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  We installed semi on-line field EC/OC analyzer from Sunset Labs, that allows the determination of these elements in hourly intervals. Such time resolution can help to distinquish between sources which have different intensities during 24 hours. First results of these measurements are the subject of this contribution.

  Byl instalován semi online analyzátor OC/EC fy Sunset Labs, který umožňuje stanovení těchto složek v hodinových intervalech. Takové časové rozlišení může pomoci rozlišit mezi zdroji, které mají různé intenzitty v průběhu 24 hodin. První výsledky z těchto měření jsou předmětem tohoto příspěvku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175743