Počet záznamů: 1

Properties and Sources of Suburban Background Atmospheric Aerosol in Prague

 1. 1.
  0329810 - UCHP-M 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Schwarz, Jaroslav - Havránek, Vladimír - Maenhaut, W. - Chi, X. - Ždímal, Vladimír - Hovorka, J. - Smolík, Jiří
  Properties and Sources of Suburban Background Atmospheric Aerosol in Prague.
  [Vlastnosti a zdroje předměstského pozaďového atmosférického aerosolu v Praze.]
  Book of Abstracts. Prague: Orgit, 2009 - (Smolík, J.; O'Dowd, C.), s. 188-191. ISBN 978-80-02-12161-2.
  [International Conference Nucleation and Atmospheric Aerosols /18./. Prague (CZ), 10.08.2009-14.08.2009]
  Grant CEP: GA MŽP SP/1A3/148/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: urban aerosol * size distribution * chemical composition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.icnaa.cz/

  A comprehensive aerosol characterization was perfprmed for a 15-month period at Suchdol, a suburb in the NW of Prague. PM, mass concentrations, mass and number size distributions, PM10 chemical composition and the main factors influencing the PM10 concentrations were determined. The regional air pollution during low mixing periods was found to be the most important factor influencing the local levels of air pollution.

  Během 15ti měsíční periody byla provedena zevrubná charakterizace atmosférického aerosolu v Praze Suchdole. Byly určeny hmotnostní koncentrace, hmotnostní a početní velikostní distribuce, chemické složení PM10 a hlavní faktory ovlivňující koncentrace PM10. Regionální znečištění během period s malým promícháváním atmosféry je hlavní faktor ovlivňující místní úroveň znečištění vzduchu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175742