Počet záznamů: 1

Chronic Intermittent Hypoxia Induces 11Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase in Rat Heart

 1. 1.
  0329800 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoňová, Petra - Řeháková, Lenka - Borchert, Gudrun H. - Vagnerová, Karla - Neckář, Jan - Ergang, Peter - Mikšík, Ivan - Kolář, František - Pácha, Jiří
  Chronic Intermittent Hypoxia Induces 11Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase in Rat Heart.
  [11Beta-hydroxysteroid dehydrogenáza je indukována adaptací na chronickou intermitentní hypoxií v myokardu potkana.]
  Endocrinology. Roč. 150, č. 9 (2009), s. 4270-4277 ISSN 0013-7227
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA305/07/0328; GA ČR(CZ) GA305/07/0875; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart * corticosteroids * chronic intermittent hypoxia
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 4.752, rok: 2009

  Myocardial remodeling induced by chronic intermittent hypoxia is associated with up-regulation of cardiac 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2. Consequently, local metabolism of glucocorticoids could play a role in the cardiac hypertrophy and fibrosis

  Remodelace myokardu potkana v důsledku adaptace na chronickou intermitentní hypoxii je provázena zvýšenou expresí 11beta-hydroxysteroid dehydrogenásou typu 2. Výsledky této studie ukázaly, že metabolismus glukokortikoidů hraje úlohu v rozvoji srdeční hypertrofie a fibrózy
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175736