Počet záznamů: 1

A Brief Comparison of Selected Forgetting Methods

 1. 1.
  0329792 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dedecius, Kamil
  A Brief Comparison of Selected Forgetting Methods.
  [Stručné porovnání vybraných metod zapomínání parametrů.]
  Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control. Praha: ÚTIA, AV ČR, 2009 - (Hofman, R.; Šmídl, V.; Pavelková, L.), s. 1-6. ISBN 978-80-903834-3-2.
  [10th International PhD Workshop on Systems and Control. Hluboká nad Vltavou (CZ), 22.09.2009-26.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA102/08/0567
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: estimation * exponential forgetting method * partial forgetting
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/dedecius-a brief comparison of selected forgetting methods.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/dedecius-a brief comparison of selected forgetting methods.pdf

  This paper brings a comparison of three selected techniques for estimation of slowly varying parameters of input-output models. One of them is the exponential forgetting method, which is the most popular and simplest method, while another method ­ the alternative forgetting ­is based on it. The third selected method is the partial forgetting, which presents a completely different approach to the slowly varying parameters. The comparison of these methods is based on a one-step ahead prediction of a predefined time series with models employing these forgetting methods. The prediction errors are then compared.

  Článek porovnává tři metody odhadu pomalu se měnících parametrů I-O modelů. První z nich je metoda exponenciálního zapomínání, jež představuje nejpopulárnější a současně nejjednodušší způsob odhadu. Druhá vybraná metoda - alternativní zapomínání - je na exponenciálním zapomínání založena. Parciální zapomínání (3. vybraná metoda) představuje úplně jiný přístup k problematice. Porovnání metod je založeno na srovnání kvality jednokrokové predikce předdefinované časové řady.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175729