Počet záznamů: 1

Nanokrystalický kompozitní materiál na bázi Al203 - ZrO2 - SiO2 a způsob jeho přípravy

 1. 1.
  0329788 - UFP-V 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Chráska, Tomáš - Neufuss, Karel
  Nanokrystalický kompozitní materiál na bázi Al203 - ZrO2 - SiO2 a způsob jeho přípravy.
  [Nanocrystalline composite material based on Al2O3 - ZrO2 - SiO2 and its production method.]
  Praha: Patentový úřad ČR, 2009. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v, Praha 8, CZ, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v, Řež u Prahy, CZ, EUTIT, s.r.o., Mariánské Lázně, CZ. Datum podání přihlášky: 12.09.2007. Datum udělení patentu: 18.05.2009. 4. Číslo patentu: CZ 300602 B6
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300430651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: nanocrystalline composites * ceramics * wear resistance
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla

  Nanokrystalický kompozitní materiál na bázi Al2O3 - ZrO2 - SiO2 obsahující 45 až 58% hmotn. Al2O3, 28 až 38% hmotn. ZrO2, 9 až 25% hmotn. SiO2 a je tvořený zvlněnými diskovými útvary o tloušťce do 3 .mi.m vzájemně se překrývajícími tak, že celková pórovitost je menší než 5%, přičemž diskovité útvary obsahují zbytkovou amorfní matrici, v níž jsou rovnoměrně dispergovaná oblá krystalová zrna o průměrné velikosti 8 až 25 nm, tvořená tuhým roztokem tetragonálního ZrO2 přesyceného Al2O3 a SiO2 a způsob jeho přípravy pomocí žárového stříkání.

  Nanocrystalline composite material based on Al2O3 - ZrO2 - SiO2 containing 45 to 58 wt.% of Al2O3, 28 to 38 wt.% of ZrO2, and 9 to 25 wt.% of SiO2 composed of mutually overlapping wavy disk-like lamellae of thickness less than 3 μm, total porosity is below 5 %, each disk-like lamella is composed of residual amorphous matrix and evenly dispersed round crystallites of average size from 8 to 25 nm, which are formed by solid solution of tetragonal zirconia oversaturated with alumina and silica; and the method of its production by means of thermal spraying.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175725