Počet záznamů: 1

Quantum properties of a superposition of squeezed displaced two-mode vacuum and single-photon states

 1. 1.
  0329786 - FZU-D 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  El-Orany, F. A. A. - Obada, A-S.F. - Asker, Z.M. - Peřina, Jan
  Quantum properties of a superposition of squeezed displaced two-mode vacuum and single-photon states.
  [Kvantové vlastnosti superpozice stlačeného posunutého dvoumodového vakua a jednofotonových stavů.]
  Physica Scripta. Roč. 79, č. 3 (2009), 035402/1-035402/13 ISSN 0031-8949
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: quantum properties * single-photon states * two-mode vacuum
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 1.088, rok: 2009

  In this paper, we study some quantum properties of a superposition of displaced squeezed two-mode vacuum and single-photon states, such as the second-order correlation function, the Cauchy-Schwarz inequality, quadrature squeezing, quasiprobability distribution functions and purity. A generation scheme for such states is given.

  Jsou určeny kvantové vlastnosti superpozice stavů z hlediska korelační funkce druhého řádu, Cauchyho-Schwarzovy nerovnosti kvadraturního stlačení, rozdělení kvazipravděpodobností a čistoty. Je uvedeno schema pro generaci stavů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175723