Počet záznamů: 1

Quantification of methylamine in the headspace of ethanol of agricultural origin by selected ion flow tube mass spectrometry

 1. 1.
  0329759 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Dryahina, Kseniya - Pehal, F. - Smith, D. - Španěl, Patrik
  Quantification of methylamine in the headspace of ethanol of agricultural origin by selected ion flow tube mass spectrometry.
  [Kvantifikace methylamínu v etanolu rostlinného původu pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 286, č. 1 (2009), s. 1-6 ISSN 1387-3806
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0256; GA ČR GA202/09/0800; GA ČR GP203/09/P172
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SIFT-MS * ethanol * methylamine * chemical ionisation
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

  Selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS. has been used to investigate if absolute levels of trace compounds in the headspace of ethanol/water vapour mixture can be quantified. This case study was directed towards the analysis of methylamine in distilled ethanol of agricultural origin because of its relevance to quality control legislation in the distillery industry. This has required a detailed study of the ion chemistry occurring - initiated by H3O+ precursor ions - when ethanol/water vapour mixtures are introduced into the H3O+/helium carrier gas swarm and has resulted in the construction of a full scheme of the complex ionic reactions that occur. It has been found that under the SIFT-MS flow reactor conditions (He pressure 130 Pa and temperature 299 K) the terminating ions of the several parallel and sequential reactions that occur are the proton bound ethanol clusters ions. C2H5OH2+(C2H5OH)(n). with n = 1,2,3, proton bound trimer (n = 2) being the dominant species.

  Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) byla použita pro stanovení množství stopových látek ve výparech ze směsí etanolu s vodou. Tato studie byla zaměřená na analýzu metylamínu v destilovaném etanolu rostlinného původu s přihlédnutím na legislativu pro kontrolu kvality výroby destilátů. Za tímto účelem byla experimentálně prozkoumána iontová chemie probíhající po zavedení směsi par etanolu a vody do proudu helia obsahujícího ionty H3O+ a na jejím základě bylo vypracováno kompletní schéma probíhajících reakcí. Bylo zjištěno, že konečným produktem za podmínek SIFT-MS jsou protonem vázané klastry molekul etanolu C2H5OH2 +(C2H5OH)n, kde n=1,2,3, a protonem vázaný trimer (n = 2) představuje dominantní druh iontů. Tyto klastrové ionty mohou být nyní použity jako reagent pro chemickou ionizaci metylamínu přítomného ve výparech ze směsi vedoucí k tvorbě charakteristických iontů CH3NH2H+(C2H5OH)1,2, které mohou být použity pro stanovení koncentrace metylamínu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175698