Počet záznamů: 1

Analysis of the isobaric compounds propanol, acetic acid and methyl formate in humid air and breath by selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS

 1. 1.
  0329757 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pysanenko, A. - Španěl, Patrik - Smith, D.
  Analysis of the isobaric compounds propanol, acetic acid and methyl formate in humid air and breath by selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS.
  [Analysis of the isobaric compounds propanol, acetic acid and methyl formate in humid air and breath by selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS.]
  International Journal of Mass Spectrometry. Roč. 285, 1-2 (2009), s. 42-48 ISSN 1387-3806
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0256; GA ČR GA202/09/0800
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: SIFT-MS * isobaric compound * propanol * acetic acid
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.117, rok: 2009

  Numerous analyses of exhaled breath using selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, over the last few years have revealed the presence of volatile compounds with molecular weight 60 and the concern has been to identify which of the isobaric compounds from the set of 1-propanol, 2-propanol, acetic acid andmethyl formate are present in human breath. The problem is compounded by the formation of hydrates of the characteristic primary product ions of the reactions of the H3O+ and NO+ precursor ions with these compounds, this being particularly efficient for humid samples such as exhaled breath. Thus, the resulting product ion spectra are complex and choices have to be made as to which of the characteristic product ions and their hydrates can best be used for the quantitative analyses.

  Analýzy vydechovaného dechu s použitím hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) již dříve prokázaly přítomnost těkavých látek s molekulovou hmotností 60. Předmětem tohoto výzkumu bylo zjistit, které z izobarický sloučenin z množiny 1 -propanol, 2-propanol, kyselina octová a methylformat jsou přítomny v lidském dechu. Problém je ještě umocněn tvorbou hydrátů charakteristických primárního produktů reakcí iontů H3O + a NO + s těmito látkami, zvláště v případě vlhkých substrátů jako je vydechovaný vzduch. Pro usnadnění identifikace a kvantifikace čtyř výše uvedených izobarický sloučenin byla prozkoumána chemie iontů H3O + a NO + s oběma izomery propanolu izomerů, kyselinou octovou a methylformátem při absolutní vlhkosti vzorku až do 6%. Výsledky ukázaly, jak je možno nezávisle stanovit koncentrace kyseliny octové a methyl formátu pomocí NO+ iontů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175696