Počet záznamů: 1

Acetone, butanone, pentanone, hexanone and heptanone in the headspace of aqueous solution and urine studied by selected ion flow tube mass spectrometry

 1. 1.
  0329749 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Wang, T. - Pysanenko, A. - Španěl, Patrik - Smith, D.
  Acetone, butanone, pentanone, hexanone and heptanone in the headspace of aqueous solution and urine studied by selected ion flow tube mass spectrometry.
  [Aceton, butanon, pentanon, hexanon a heptanon v headspace vodných roztoků a v moči studované pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS).]
  Rapid Communications in Mass Spectrometry. Roč. 23, č. 8 (2009), s. 1097-1104 ISSN 0951-4198
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: trace gras-analysis * breath analysis * exhaled breath
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.695, rok: 2009

  Urine is commonly analysed in clinical practice by a variety of liquid-phase techniques to check for excessive ketone bodies, proteins and salts to name just a few compounds. However, little work has been carried out to measure the volatile compounds emitted by urine since these do not yet have an established role in clinical diagnosis. There is, however, a growing body of evidence that these volatile compounds can be indicators of adverse physiological conditions and disease and with the advent of sensitive gas-phase analytical methods they can be quickly quantified in urine headspace and potentially provide valuable support for clinical diagnosis. Thus, we are developing selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, for the real-time analysis of urine headspace, ultimately to support rapid diagnosis in the clinical environment. In this paper we focus on volatile ketones in the headspace of aqueous solutions and urine donated by three healthy volunteers.

  Měření těkavých sloučenin uvolňovaných z moči není dosud běžnou metodou klinické diagnózy. Nicméně, roste množství důkazů, že tyto těkavé sloučeniny mohou být indikátory nepříznivých fyziologických stavů a nemocí a s nástupem citlivých analytických metod pro stanovení koncentrací látek v plynném stavu v headspace moči je možné předpokládat jejich širší diagnostické použití. Pomocí hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS) je možné provádět okamžitou analýzu headspace moči V tomto příspěvku se zaměřujeme na těkavé ketolátky v headspace vodných roztoků a moči. V této práci je popsáno použití SIFT-MS pro jednoznačné stanovení koncentrace acetonu, butanonu, pentanonu, hexanonu a heptanonu v moči pomocí NO+ reagentových iontů. Dále byly určeny hodnoty rozpustnosti těchto ketolátek ve vodném roztoku na základě Henryho zákona.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005464