Počet záznamů: 1

MALDI-TOF mass spectrometry of hordeins: rapid approach for identification of malting barley varieties

 1. 1.
  0329714 - UIACH-O 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šalplachta, Jiří - Bobálová, Janette
  MALDI-TOF mass spectrometry of hordeins: rapid approach for identification of malting barley varieties.
  [MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie hordeinů: rychlý nástroj pro identifikaci sladovnických odrůd ječmene.]
  Journal of Mass Spectrometry. Roč. 44, č. 9 (2009), s. 1287-1292 ISSN 1076-5174
  Grant CEP: GA MŠk 1M0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: MALDI * hordein * variety identification
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 3.411, rok: 2009

  A procedure utilizing optimized extraction protocol and direct MALDI MS analysis of extracted hordeins as a rapid tool for the identification of malting barley varieties is described in this paper.

  Tato práce popisuje postup pro rychlou identifikaci sladovnických odrůd ječmene s využitím optimalizovaného protokolu extrakce hordeinů a jejich přímé analýzy pomocí MALDI hmotnostní spektrometrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175671