Počet záznamů: 1

Phytoplasma associated with witches´-broom disease of Ulmus minor in the Czech Republic. Electron microscopy and molecular characterization

 1. 1.
  0329691 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, M. - Šafářová, D. - Válová, P. - Fránová, Jana - Šimková, Marie
  Phytoplasma associated with witches´-broom disease of Ulmus minor in the Czech Republic. Electron microscopy and molecular characterization.
  [Fytoplasma asociovaná s příznaky čarovějníků Ulmus minor v České republice. Elektronová mikroskopie a molekulární charakterizace.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 1 (2009), s. 37-42 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS500510558
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: Ulmus minor * Candidatus Phytoplasma ulmi * PCR * sequencing
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  Witches´-broom disease of Ulmus minor was observed in south Moravia in 1997-2007. The presence of phytoplasma-like bodies was observed by TEM of phloem tissue. Sequence analyses of the 16S–23S ribosomal operon (1852 bp) allowed for the classification of the detected phytoplasmas in the elm yellows group, but its position remained on the boundary of the 16SrV-A and 16SrV-C ribosomal subgroups. Sequence analyses of the ribosomal protein of the rpl22-rps3 and secY genes lead to further classification and revealed the phytoplasmas’ affiliations to the ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’.

  Příznaky čarovějníku byly pozorovány na jilmech na jižní Moravě v průběhu vizuálních inspekcí v letech 1997 – 2007. Na ultratenkých řezech cévních svazků byly nalezeny částice fytoplazem. Přítomnost fytoplazem byla potvrzena molekulárními metodami. Fytoplazmy byly klasifikovány jako ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175657