Počet záznamů: 1

On efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions

 1. 1.
  0329689 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vajda, Igor
  On efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions.
  [O eficientnosti rozhodování o statistických modelech založeném na f-divergencích empirických distribucí.]
  ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 1-8. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/1131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Goodness-of-fit tests * Limit theorems * Bahadur efficiency * Divergence statistics * Pitman efficiency
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/vajda-on efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/vajda-on efficiencies of decisions about statistical models based on f-divergences of empirical distributions.pdf

  Limit theorems for divergence statistics under hypotheses and local alternatives needed for testing the goodness-of-fit. New results about the Pitman and Bahadur efficiency of divergence statistics.

  Limitní věty pro divergenční statistiky při hypotézách a lokálních alternativách potřebné při testování dobré shody. Nové výsledky ohledně Pitmanovy a Bahadurovy eficientnosti divergenčních statistik.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175655