Počet záznamů: 1

Modelling of Capillary Z- Pinch Recombination Pumping of Hydrogen-like Ion EUV Lasers

 1. 1.
  0329684 - UFP-V 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vrba, Pavel - Bobrova, N. A. - Sasorov, P. V. - Vrbová, M. - Hübner, Jakub
  Modelling of Capillary Z- Pinch Recombination Pumping of Hydrogen-like Ion EUV Lasers.
  [Modelování rekombinačního buzení EUV laseru v kapilárním Z-pinči vodíku podobného boronového iontu.]
  X – Ray Lasers 2008. P.O. Box 17, 30 AA Dordrecht: Springer, 2009 - (Lewis, C.; Riley, D.), s. 239-246. Springer Proceedings in Physics, A C.I.P. Catalogue record for this book is available from the Library of Congress. 130. ISBN 978-1-4020-9923-6.
  [International Conference on X-Ray Lasers/11th./. Queen's University Belfast (IE), 17.08.2008-22.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/0275
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Z-pinch * X-ray laser and radiation source * MHD simulations * Ion kinetics
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  www.springer.com

  We report here new results of simulations of Z-pinch recombination pumping for capillary filled by boron and compare them with previous nitrogen results. In both cases the same capillary radius and current pulse shape are taken into account. Evaluated pressure optimized gains for boron and nitrogen are 1.04 cm-1 and 0.11 cm-1, respectively. Influence of possible wall ablation is also analyzed.

  V práci jsou prezentovány nové výsledky simulací rekombinačního buzení pinčujícího kapilárního boronového výboje a porovnání s předchozími výsledky pro výboj v dusíku. V obou případech jsou zachovány poloměry kapilár a tvar budícího pulsu. Spočtený, přes tlak optimalizovaný zisk záření, činí 1.04 cm-1 a 0.11 cm-1 pro bór a dusík. Je diskutován vliv ablace se stěn kapilár.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175651