Počet záznamů: 1

Boron-regulated hypocotyl elongation is affected in Arabidopsis mutants with defects in light signalling pathways

 1. 1.
  0329680 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kocábek, Tomáš - Svoboda, Z. - Al-Zwi, A. M. - Rolfe, S.A. - Fellner, Martin
  Boron-regulated hypocotyl elongation is affected in Arabidopsis mutants with defects in light signalling pathways.
  [Závislost elongace hypokotylu Arabidopsis thaliana na koncentraci bóru se liší u mutantů s defekty v světelných signálních drahách.]
  Environmental and Experimental Botany. Roč. 67, č. 1 (2009), s. 101-111 ISSN 0098-8472
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600510503
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513; CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Boron * Hypocotyl growth * Photomorphogenesis * Photoreceptor
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 3.164, rok: 2009

  The effect of elevated boron (B) concentrations on the growth and development of Arabidopsis thaliana in vitro with respect to different light conditions was studied. At high concentrations a clear toxicity effect of B on plant growth was apparent. At concentrations between 1 and 3mM B hypocotyl elongation was stimulated. This stimulation of hypocotyl elongation was proportionally greater with increasing irradiance. Analysis of photomorphogenic mutants indicated the existence of an interaction between B and light signaling pathways mediated by cryptochromes and phytochromes.

  Byl studován vliv zvýšené koncentrace bóru (B) na růst a vývoj huseníčku rolního. Při vysokých koncentracích B nad 5mM B byly na rostlinách patrné známky toxicity. Naopak koncentrace mezi 1 až 3mM B růst hypokotylu významně stimulovala. Tato stimulace růstu byla závislá na intenzitě světla. Analýza fotomorfogenních mutantů huseníčku naznačila rovněž interakci mezi B a světelnými signálními drahami zprostředkovanými kryptochromy a fytochromy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175648