Počet záznamů: 1

Chemical vapour generation of silver for atomic absorption spectrometry: .sup.111./sup.Ag radiotracer study of transport efficiency and in-situ trapping on quartz surface

 1. 1.
  0329679 - UIACH-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Musil, Stanislav - Kratzer, Jan - Vobecký, Miloslav - Matoušek, Tomáš
  Chemical vapour generation of silver for atomic absorption spectrometry: 111Ag radiotracer study of transport efficiency and in-situ trapping on quartz surface.
  [Chemické generování těkavých sloučenin stříbra pro potřeby AAS: studie účinnosti transportu pomocí radioizotopu 111Ag a in-situ kolekce na křemenném povrchu.]
  Proceedings of the 5th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: Charles University in Prague. Faculty of Science, 2009 - (Nesměrák, K.), s. 51-57. ISBN 978-80-86561-41-7.
  [International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" /5./. Praha (CZ), 21.09.2009-22.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: chemical vapour generation * transport efficiency * in-situ trapping
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  The method of chemical vapour generation of silver by means of sodium tetrahydroborate was futher developed in order to minimize transport losses. The possibility of collection of volatile silver species directly in the atomizer is presented.

  Metoda generování těkavých forem stříbra pomocí reakce s roztokem tetrahydroborátu byla dále vyvinuta za účelem snížení transportních ztrát. Je prezentována možnost provedení kolekce stříbra přímo v křemenném atomizátoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175647