Počet záznamů: 1

Tolerance of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) embryogenic tissue to penicillin, carbapenem and aminoglycoside antibiotics

 1. 1.
  0329675 - BC-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Malá, J. - Pavingerová, Daniela - Cvrčková, H. - Bříza, Jindřich - Dostál, J. - Šíma, P.
  Tolerance of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) embryogenic tissue to penicillin, carbapenem and aminoglycoside antibiotics.
  [Tolerance embryogenních pletiv smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) k penicilinu, carbapenu a aminoglykosidickým antibiotikům.]
  Journal of Forest Science. Roč. 55, č. 4 (2009), s. 156-161 ISSN 1212-4834
  Grant CEP: GA MZe QH71290
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: somatic embryogenesis * Norway spruce * penicillin antibiotics * Agrobacterium tumefaciens * carbapenem antibiotics
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Somatic embryogenesis is conveniently utilized for the preparation of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) transgenic clones by means of Agrobacterium. The establishment of successful transformation protocol requires to determine the tolerance of growing embryogenic tissue to antibiotics in culture and selective media. In 5 Norway spruce lines (genotypes) differences in the tolerance of embryogenic tissues to penicillin antibiotics (amoxicillin, carbenicillin, and ticarcillin), carbapenem antibiotic (meropenem) used for the Agrobacterium growth prevention, and aminoglycoside antibiotic (kanamycin) used in selective media were determined.

  Pro reprodukci transgenních linií smrku ztepilého (Picea abies [L.] Karst.) získaných metodou nepřímé transformace pomocí Agrobacterium se obvykle používá somatická embryogeneze. Vypracování úspěšného transformačního postupu je mimo jiné podmíněno určením tolerantnosti embryogenního pletiva k antibiotikům, obsaženým v kultivačních a selekčních médiích. Na citlivost k antibiotikům bylo testováno pět embryogenních linií smrku ztepilého. Testovala se antibiotika penicilinového typu (amoxicillin, carbenicillin a ticarcillin), antibiotika karbapenemového typu (meropenem), která se používají pro omezení růstu Agrobacterium, a aminoglykosidového typu (kanamycin), používaná jako selekční látky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175645