Počet záznamů: 1

Problem posing in teacher training and as a research object in didactics: two complementary perspectives

 1. 1.
  0329665 - MU-W 2011 RIV CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tichá, Marie
  Problem posing in teacher training and as a research object in didactics: two complementary perspectives.
  [Tvoření úloh v přípravě učitelů a jako předmět didaktiky matematiky: dva doplňující se pohledy.]
  Pre-Proceedings CIEAEM 61: Mathematical activity in classroom practice and as a research object in didactics: two complementary. For the Memory of Claude Janvier. Montréal: Université de Montréal, 2009, s. 357-360. ISSN 1592-5137.
  [Pre-Proceedings CIEAEM 61: Mathematical activity in classroom practice and as a research object in didactics: two complementary perspectives. For the Memory of Claude Janvier. Montréal (CA), 26.07.2009-31.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA406/08/0710
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: mathematical education * teacher training * subject didactical competence
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  The exploration of ways leading to improvement of professional competences are in the center of our attention. Namely the development of subject didactic competence, i.e. the knowledge of mathematics, the possibilities of its didactic treatment and the ability to apply this knowledge in teaching. The experience proves that developmnet of the ability to pose problems is very productive. We understand problem posing as the aim as well as the tool of education of teacher students and also of in-service teachers. In addition, we regard problem posing as challenge for students and as motivation. For researchers problem posing represents beneficial diagnostic tool.

  V centru našich úvah o vzdělávání učitelů je hledání cest, jak zkvalitňovat jejich profesní kompetence. Zaměřujeme se zvláště na oborově didaktické kompetence; tím rozumíme znalost matematického obsahu vyučovacího předmětu a jeho didaktického zpracování a také schopnost uplatňování těchto znalostí ve vyučování. Ukazuje se, že velmi přínosné je rozvíjení dovednosti tvořit úlohy. Tvoření úloh chápeme jako cíl i jako prostředek vzdělávání studentů učitelství i učitelů působících v praxi. Mnohé z nich tvoření úloh motivuje ke zkvalitňování vlastních znalostí. Pro badatele představuje tvoření úloh významný diagnostický prostředek. Východiskem příspěvku jsou úlohy vytvořené studenty učitelství.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175637