Počet záznamů: 1

Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora

 1. 1.
  0329645 - BU-J 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Čtvrtlíková, Martina - Vrba, Jaroslav - Znachor, Petr - Hekera, P.
  Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora.
  [Vliv toxicity hliníku a nízkého pH na raný vývoj Isoëtes echinospora.]
  Preslia. Roč. 81, č. 2 (2009), s. 135-149 ISSN 0032-7786
  Grant CEP: GA ČR GA206/04/0967; GA AV ČR KJB600050704; GA ČR GA206/07/1200
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: uillwort * reproduction * acidification
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.638, rok: 2009

  The responses of the sporelings to the experimental treatments were evaluated and compared with those observed in the lake. The experiments showed that an Al concentration higher than 300 µg l–1, and high acidity (pH 4), inhibit sporeling growth, in particular resulted in a pronounced reduction in absorptive organs (macrogametophyte rhizoids, roots and root hairs). With increasing concentrations of Al and at pH 4, the ratio of the below-ground to above-ground sporeling biomass decreased to less than 1. The responses of the lake sporelings, rooting in the upper sediment layer, were similar to those exposed to 100–300 µg l–1 of Al in the laboratory, and reflected the Al toxicity of the lake water.. The quillworts at Plešné Lake survived because adult plants can tolerate these adverse conditions and are very long lived. The population recovered when the pH of the water increased to over 5 and the Al concentration decreased to below 300 µg l–1.

  Experimenty ukázaly, že koncentrace hliníku (Al) vyšší než 300 µg l–1 a vysoká acidita zpomalují růst klíčních rostlin šídlatek, zejména strategických absorpčních orgánů (rhizoidů makrogametofytu, kořenů a kořenového vlášení). Při vyšších koncentracích Al a při pH 4 poklesl poměr podzemní a nadzemní biomasy klíčních rostlin pod 1. Příznaky na jezerních klíčních rostlinách odpovídaly příznakům na experimentálních rostlinách vystavených 100–300 µg Al a odrážely tak i toxicitu jezerní vody. Jezerní populace se začala obnovovat, když pH jezerní vody vzrostlo nad 5 a koncentrace hliníku klesla pod 300 µg l–1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175625