Počet záznamů: 1

Non-linear auto-parametric vibrations in civil engineering systems

 1. 1.
  0329619 - UTAM-F 2010 RIV GB eng M - Část monografie knihy
  Náprstek, Jiří
  Non-linear auto-parametric vibrations in civil engineering systems.
  [Nelinární auto-parametrické kmitání knostrukčních soustav.]
  Trends in civil and structural engineering computing. Stirlingshire, Scotland: Saxe-Coburg publications, 2009 - (Topping, B.; Costa, L.; Barros, R.), s. 293-317. ISBN 978-1-874672-42-5
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200710902; GA ČR(CZ) GA103/09/0094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: non-linear vibration * auto-parametric systems * dynamic stability
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Many structures encountered in civil, mechanical, naval or aerospace engineering can show properties of auto-parametric systems. The aim of this study is to present some overview of specific dynamic problems concerning non-linear systems of this special class. Their basic mathematical models and properties are elucidated. Various types of semi-trivial solution are mentioned.

  Mnohé konstrukce ve stavebním, strojním, lodním nebo leteckém inženýrství mají charakter autoparametrických systémů. Smyslem studie je poskytnout jistý přehled specifických dynamických problémů této speciální třídy nelineárních systémů. Vysvětlují je jejich základní matematické modely a vlastnosti. Zmiňují se různé typy semi-triviálních řešení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175607