Počet záznamů: 1

Composite Coatings of Alumina-based Ceramics and Stainless Steel Manufactured by Plasma Spraying

 1. 1.
  0329614 - UFP-V 2010 RIV LT eng J - Článek v odborném periodiku
  Ctibor, Pavel - Ageorges, H. - Neufuss, Karel - Zahálka, F.
  Composite Coatings of Alumina-based Ceramics and Stainless Steel Manufactured by Plasma Spraying.
  [Kompozitní povlaky z keramiky na bázi oxidu hlinitého a nerez oceli připravené plazmovým stříkáním.]
  Materials Science. Roč. 15, č. 2 (2009), s. 108-114 ISSN 1392-1320
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS200430560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Cermet * plasma spraying * microstructure * elastic modulus * wear resistance
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 0.299, rok: 2009
  http://internet.ktu.lt/en/science/journals/medz/medz0-97.html#Composite_Coatings_

  Plasma spraying was used to fabricate composite (cermet) coatings from a mixture of powders of alumina-based ceramics and stainless steel. Regarding the water-stabilized plasma spray process (WSP), the two powders were mixed in the feed container, whereas a simultaneous feeding of the powders by separate injectors (co-spraying) was carried out together with the gas-stabilized plasma spray process (GSP). Both processes belong to a family of procedures known as atmospheric plasma spraying (APS), and give rise to similar coating characteristics. The complementarity of the component mixing in the two processes was demonstrated, and the mechanical properties such as microhardness and elastic modulus of the resulting composite coatings were studied. Attention was also paid to microstructural aspects connected to wear resistance.

  Plazmovým stříkáním byly připraveny kompozitní povlaky z keramiky na bázi oxidu hlinitého a z nerez oceli. V plazmatronu typu WSP byly komponenty prášku smíchány v podavači a do plazmatu přiváděny jako směs, kdežto v plazmatronu typu GSP byly podávány separátně a směšovány až v plazmatu. Byly sledovány mechanické vlastnosti jako mikrotvrdost, modul pružnosti a otěruvzdornost. WSP proces vedl k tvorbě nástřiků s vrstevnatou strukturou střídající pásy kovu a keramiky. GSP proces poskytl homogenní vrstvy bez trhlin a propojené pórovitosti s příznivým vlivem těchto strukturních faktorů na mechanické vlastnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175603