Počet záznamů: 1

Structure and Properties of Plasma Sprayed TiO2 Ceramics

 1. 1.
  0329611 - UFP-V 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Ctibor, Pavel - Neufuss, Karel - Štengl, Václav
  Structure and Properties of Plasma Sprayed TiO2 Ceramics.
  [Struktura a vlastnosti plazmových nástřiků keramiky TiO2.]
  New Nanotechniques. Hauppauge, NY: NOVA Science Publishers, 2009 - (Malik, A.; Rawat, M.), s. 115-161. ISBN 978-1-60692-516-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Titanium dioxide * stoichiometry * plasma spraying * image analysis * porosity * mechanical tests
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  http://www.novapublishers.com

  Agglomerated titania nanopowder and a “conventional” titania were sprayed by the high throughput water-stabilized plasma spray system WSP®. Phase composition, stoichiometry, density and elastic modulus were then studied at the as-sprayed coatings. Scanning Electron Microscopy, High Resolution Transmission Electron Microscopy and X-ray diffraction were performed to study the morphology and the crystalline phases of the coatings. Mechanical properties like Vickers microhardness and slurry abrasion response were measured. A depth-sensing indentation was done. Friction coefficient and surface roughness evolution before and after friction test were evaluated. The work is concentrated also on electric resistivity of plasma sprayed titania TiO2. Conductive character of the coatings was observed as a consequence of their loss of stoichiometry. The photocatalytic degradation of butane on sprayed coatings was measured.

  Text se zabývá optimalizací způsobu přípravy a studiem vlastností plazmových nástřiků oxidu titaničitého z aglomerovaného nanoprášku. Nástřiky byly prováděny vodou stabilizovaným plazmatronem. Byly sledovány vlastnosti nástřiků jako fázové složení, chemická čistota, hustota a modul pružnosti. V nástřicích byly nalezeny vedle dominantního rutilu také anatas a Magneliho fáze. Modul pružnosti byl naměřen vyšší v tlaku než v tahu. Porozita byla studována jak obrazovou analýzou na řezech, tak i pomocí rtuťové intruzní porometrie. Mikrotvrdost byla stanovována vickersovskou indentací a otěruvzdornost testováním v abrazivní suspenzi. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny i metodou hloubkově citlivé indentace. Byla též studována elektrická i rezistivita a její závislost na žíhání. Mikrostruktura byla sledována pomocí transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie. Krystalinita nástřiků byla posouzena i s využitím rentgenové difrakce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175601