Počet záznamů: 1

Fitness of resprouters versus seeders in relation to nutrient availability in two Plantago species

 1. 1.
  0329588 - BU-J 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Latzel, Vít - Klimešová, Jitka
  Fitness of resprouters versus seeders in relation to nutrient availability in two Plantago species.
  [Fitness vegetativně a generativně regenerovaných jitrocelů v souvislosti s hladinou živin.]
  Acta Oecologica-International Journal of Ecology. Roč. 35, č. 4 (2009), s. 541-547 ISSN 1146-609X
  Grant CEP: GA ČR GA526/09/0963; GA ČR GD206/08/H044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: adventitious buds * disturbance * nutrients
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.609, rok: 2009

  We hypothesized that 1) plants with higher nutrient demands have a higher fitness as seeders irrespectable of nutrient availability and/or 2) both species will have a higher fitness as resprouters under lower nutrient availability and as seeders when nutrient availability is higher. Nutrient availability was also manipulated prior to and after disturbance to evaluate the impact of changing nutrient availability on the strategy of resprouting. The results of our pot experiment with Plantago lanceolata and P. media supported the first but not the second hypothesis. Moreover, high nutrient availability prior to disturbance negatively affected resprouting success, but the growth and fitness of successfully regenerated individuals were enhanced under higher nutrient availability. We concluded that resprouting from roots after disturbance is affected by nutrient availability, but this effect considerably differs between individual life-history stages.

  Předpokládali jsme, že 1) rostliny s vyššími nároky na živiny budou mít vyšší fitness jako seeders nezávisle na jejich nárocích na živiny anebo 2) oba druhy budou mít vyšší finess jako resprouters v živinami chudých podmínkách a jako seeders v živinami bohatých podmínkách. Hladina živin byla také měněna před a po narušení k vyhodnocení efektu měnících se živinových podmínek na vegetativně regenerované jedince. Výsledky květináčového experimentu s druhy Plantago lanceolata a P. media podpořili pouze první hypotyu. Navíc, vysoká hladina živin před narušením negativně ovlivnila regenerační úspěch, avšak růst a fitness úspěšně regenrovaných jedinců byl zesílen v živinami bohatých podmínkách. Shrnujeme, že regenerace z kořenů po narušení je ovlivněna živinami v půdě, ale toto ovlivnění se mění v závislosti na fázi životního cyklu rostliny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175586