Počet záznamů: 1

Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity

 1. 1.
  0329567 - BU-J 2010 RIV CA eng J - Článek v odborném periodiku
  Klimešová, Jitka - Pokorná, Adéla - Klimeš, Leoš
  Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity.
  [Sílící růst a formování banky pupenů u druhu Epilobium angustifolium: efekt dostupnosti živin, poranění rostliny a heterogenity prostředí.]
  Botany. Roč. 87, č. 2 (2009), s. 195-201 ISSN 1916-2790
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA526/06/0723
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: potential bud bank * adventitious root-sprouting * juvenile plant
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 0.904, rok: 2009

  Plant establishment is a risky phase of the plant life cycle because juvenile individuals cannot produce seeds and their vegetative regeneration is constrained by a lack of reserve meristems and carbon storage. On the other hand, conditions in the period following establishment, during establishment growth, affect vegetative regeneration and clonal growth of the plant in the future. Bud bank formation was studied in a root-sprouting clonal herb Epilobium angustifolium , a plant with root buds differing in size and number of leaf primordia, during establishment growth. We found out that the proportion of small buds was about 80 % and was not affected by nutrient availability and substrate heterogeneity; and plants produced more buds per root biomass under conditions of nutrient shortage in both homogeneous and heterogeneous substrates, but the effect was masked by lower root biomass.

  Sílící růst (růst juvenilní rostliny od první reprodukce) je kritická fáze v životě rostliny, kdy tato neprodukuje semena a její vegetativní regenerace v případě narušení je omezena malou zásobou asimilátů a pupenů. Na druhou stranu, podmínky pro růst v této době zásadně ovlivňují formování banky pupenů potřebné pro další klonální růst a vegetativní regeneraci. Při pokuse s druhem Epilobium angustifolium jsme zjistili, že rostliny produkovaly na kořenech rostoucích v nedostatku živin relativně více pupenů, ale tento efekt byl maskován menší kořenovou biomasou takže banka pupenů pro celou rostlinu nebyla ovlivněna dostupností živin nebo jejich heterogenním rozložením v substrátu a obsahovala 20 až 100 pupnů, z čehož vždy asi 80 % byly pupeny malé.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175568