Počet záznamů: 1

Investigation of cryogenic trapping for arsenic speciation analysis by hydride generation – atomic absorption spectrometry

 1. 1.
  0329560 - UIACH-O 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Milan - Kratzer, Jan - Vobecký, Miloslav - Rychlovský, P. - Dědina, Jiří
  Investigation of cryogenic trapping for arsenic speciation analysis by hydride generation – atomic absorption spectrometry.
  [Kryogenní záchyt arsenu pro speciační analýzu arsenu technikou hydridového generování s detekcí atomovou absorpční spektrometrií.]
  Proceedings of the 5th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry". Praha: Charles University in Prague. Faculty of Science, 2009 - (Nesměrák, K.), s. 77-84. ISBN 978-80-86561-41-7.
  [International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" /5./. Praha (CZ), 21.09.2009-22.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1783; GA AV ČR IAA400310507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: arsenic speciation * atomic absorption spectrometry * cryogenic trapping
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  The general aim of this work was to contribute to further improvement of the method for complete speciation analysis of trivalent and pentavalent human metabolites of arsenic in complex biological matrices. The main target of this work was to investigate processes during the cryotrapping procedure and find optimum conditions.

  Cílem této práce je přispět k dalšímu vývoji metody na speciaci arsenu v biologických matricích. Hlavním cílem je výzkum procesů během záchytu arsenu eventuelně nalézt možnost miniaturizace zařízení kryogenní pasti
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175563