Počet záznamů: 1

Dark excited states of carotenoids: Consensus and controversy

 1. 1.
  0329559 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Polívka, Tomáš - Sundström, V.
  Dark excited states of carotenoids: Consensus and controversy.
  [Zakázané stavy karotenoidů: shody a rozpory.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 477, 1-3 (2009), s. 1-11 ISSN 0009-2614
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50510513
  Klíčová slova: carotenoids * excited states * relaxation pathways * femtosecond spectroscopy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.291, rok: 2009

  Invited review article that describes the latest advances in studies of excited states of carotenoids. Review focuses mainly on current opinions on the role of the dark states in relaxation processes.

  Zvaný přehledný článek popisující poslední pokroky ve výzkumu excitovaných stavů karotenoidů. Přehled je věnován zejména současným názorům na roli tzv. temných stavů v relaxačních procesech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005454