Počet záznamů: 1

Characterization of phases in complex metallic alloys Al73Mn27-xFex (x=2, 4 and 6)

 1. 1.
  0329514 - UFM-A 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Priputen, P. - Kusý, M. - Kriška, M. - Lipka, R. - Illeková, E. - Švec, P. - Buršík, Jiří - Svoboda, Milan - Dolinšek, J. - Janovec, J.
  Characterization of phases in complex metallic alloys Al73Mn27-xFex (x=2, 4 and 6).
  [Charakterizace fází komplexní slitiny Al73Mn27-xFex (x=2, 4 a 6).]
  Intermetallics. Roč. 17, č. 12 (2009), s. 1047-1051 ISSN 0966-9795
  Grant CEP: GA ČR GA106/07/1259
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ternary alloy systems * phase identification * phase transformations
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 2.231, rok: 2009

  The characterization of phases in Al73Mn27-xFex (x=2,4, and 6) alloys was performed using X-ray diffraction, differential thermal analysis, and scanning electron microscopy enabling energy dispersive X-ray spectroscopy. In the annealed states the occurence of T-phase was expeced, however it was confirmed for alloys Al73Mn25Fe2 and Al73Mn23Fe4 only. The annealing of the Al73Mn21Fe6 alloy probably led to the formation of decagonal quasicrystal.

  Charakterizaci fází slitin Al73Mn27-xFex (x=2,4, and 6) jsme provedli za použití rentgenové difrakce, diferenciální termické analýzy a skenovací elektronové mikroskopie s energiově disperzní rtg.spektroskopií. V žíhaném stavu jsme očekávali výskyt T-fáze, avšak byla potvrzena pouze pro slitiny Al73Mn25Fe2 a Al73Mn23Fe4. Žíhání slitiny Al73Mn21Fe6 pravděpodobně vede k vytváření dekagonálního kvazikrystalu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175526