Počet záznamů: 1

Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks

 1. 1.
  0329489 - UTIA-B 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Grim, Jiří - Hora, Jan
  Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks.
  [Rozpoznávání vlastností pomocí praděpodobnostních neuronových sítí.]
  Artificial Neural Networks - ICANN 2009. Vol. 2. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - (Polycarpou, M.; Alipi, C.; Panayiotou, C.; Ellinas, G.), s. 165-174. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 5769. ISBN 3-642-04276-7. ISSN 0302-9743.
  [19th International Conference on Artificia Neural Networks. Limassol (CY), 14.09.2009-17.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/07/1594
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Probabilistic Neural Networks * Non-Exclusive Classes * One-Class Classifiers * Biological Compatibility
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/grim-recognition of properties by probabilistic neural networks.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/grim-recognition of properties by probabilistic neural networks.pdf

  The statistical pattern recognition based on Bayes formula implies the concept of mutually exclusive classes. This assumption is not applicable when we have to identify some non-exclusive properties and therefore it is unnatural in biological neural networks. Considering the framework of probabilistic neural networks we propose statistical identification of non-exclusive properties by using one-class classifiers.

  Statistický přístup k rozpoznávání založený na Bayesově vzorci implikuje předpoklad vzájemné výlučnosti tříd. V případě vlastností, které se nevylučují, není tento předpoklad vhodný a v kontextu biologických neuronových sítí je nepřirozený. V práci je navržena identifikace nevýlučných vlastností pomocí jednotřídního klasifikátoru v rámci pravděpodobnostních neuronových sítí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175509