Počet záznamů: 1

Factors and material consequences in polymer weathering

 1. 1.
  0329487 - UMCH-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pospíšil, Jan - Pilař, Jan - Nešpůrek, Stanislav - Kruliš, Zdeněk
  Factors and material consequences in polymer weathering.
  [Faktory a materiálové důsledky atmosférického stárnutí polymerů.]
  Natural and Artificial Ageing of Polymers. Pfinztal: Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES)- Gesellschaft für Umweltsimulation GUS, 2009 - (Reichert, T.), s. 165-175. ISBN 978-3-9810472-8-8.
  [European Weathering Symposium /4./. Budapest (HU), 16.09.2009-18.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 2B06097; GA AV ČR IAA400500804; GA AV ČR KAN401770651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer degradation * atmospheric factors in polymer weathering * carbon-chain polymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Influence of chemical and physical atmospheric factors, minority components in particular, on transformations of carbon-chain polymers and stabilizers is outlined. The attention is concentrated on involvement of oxidizing impurities (active forms of oxygen and NOx) in the initiation step of photooxidation and depletion of the stabilizer activity and permanence during weathering.

  V příspěvku je diskutován vliv chemických a fyzikálních atmosférických faktorů, zejména jejich minoritních složek, na přeměny polymerů s uhlíkovým řetězcem a stabilizátorů. Pozornost je soustředěna na vliv oxidujících nečistot (aktivní formy kyslíku a NOx) na iniciaci fotooxidace a snižování trvanlivosti a aktivity stabilizátorů během stárnutí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175508