Počet záznamů: 1

Inhomogeneity of photodegradation processes in bulk comodity polymers subjected to accelerated weathering studied by ESRI and other physical methods

 1. 1.
  0329486 - UMCH-V 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pilař, Jan - Pfleger, Jiří - Trchová, Miroslava - Michálková, Danuše - Pospíšil, Jan
  Inhomogeneity of photodegradation processes in bulk comodity polymers subjected to accelerated weathering studied by ESRI and other physical methods.
  [Nehomogenita fotodegradačního procesu v polymerních tlustostěnných materiálech vystavených urychlenému stárnutí studovaná technikou ESRI a dalšími fyzikálními metodami.]
  Natural and Artificial Ageing of Polymers. Pfinztal: Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES)- Gesellschaft für Umweltsimulation GUS, 2009 - (Reichert, T.), s. 83-95. ISBN 978-3-9810472-8-8.
  [European Weathering Symposium /4./. Budapest (HU), 16.09.2009-18.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polymer degradation * hindered amine stabilizers * accelerated weathering
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie

  Photodegradation of bulk polymers comprises a large number of chemical and physical processes which for a number of reasons affect distinct regions in the material in various time scales and with different intensity. Concentration profiles of nitroxides, key intermediates in the protection mechanism of hindered amine stabilizers (HAS), inside 6 mm thick plates along the direction perpendicular to their irradiated surface that contain information on the progress of the degradation processes inside the plaque were determined by electron spin resonance imaging (ESRI) in dependence on the duration of the accelerated weathering.

  Fotodegradace polymerů zahrnuje velký počet chemických a fyzikálních procesů které z mnoha důvodů ovlivňují různé oblasti materiálu v odlišných časových intervalech a různými intenzitami. Koncentrační profily nitroxidů, klíčových radikálových meziproduktů ochranných mechanizmů stericky stíněných stabilizátorů (HAS), uvnitř 6 mm tlustých desek ve směru kolmém k jejich ozařovanému povrchu, které obsahují informace o postupu degradačních procesů uvnitř desek, byly zjištěny technikou prostorového zobrazení elektronové spinové rezonance (ESRI) v závislosti na době urychleného stárnutí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175507