Počet záznamů: 1

Dexamethasone and betamethasone administration during pregnancy affects expression and function of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in the rat placenta

 1. 1.
  0329480 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vacková, Z. - Vagnerová, Karla - Libra, A. - Mikšík, Ivan - Pácha, Jiří - Staud, F.
  Dexamethasone and betamethasone administration during pregnancy affects expression and function of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 in the rat placenta.
  [Podávání dexametasonu a betametasonu během těhotenství ovlivňuje expresi a funkci 11beta-hydroxysteroiddehydrogenasy v placentě potkana.]
  Reproductive Toxicology. Roč. 28, č. 1 (2009), s. 46-51 ISSN 0890-6238
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB5011402
  Grant ostatní:Univerzita Karlova(CZ) 102/2006/C/FaF
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: placenta * syntetic glucocorticoids * 11-betahydroxysteroid dehydrogenasa
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.367, rok: 2009

  Placental barrier function mediated by 11-betahydroxysteroid dehydrogenase type 2, an enzyme that protects the fetus against abundance of maternal glucocorticoids, might be considerably impaired by the antenatal therapy with dexamethasone and betamethasone

  Enzym 11beta-hydroxysteroiddehydrogenasa typu 2 zabezpečuje funkci placenty jako bariery chránící plod před nadbytkem maternálních glukokortikoidů. Podávání dexametasonu nebo betametasonu během těhotenství může výrazně zhoršit tuto barierovou funkci
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175504