Počet záznamů: 1

New fluorene-based copolymers containing oxadiazole pendant groups: synthesis, characterization and polymer stability

 1. 1.
  0329464 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Bondarev, D. - Zednik, J. - Vohlídal, J. - Podhájecká, Klára - Sedláček, J.
  New fluorene-based copolymers containing oxadiazole pendant groups: synthesis, characterization and polymer stability.
  [Nové kopolymery na bázi fluorenu obsahující boční oxadiazolové skupiny: syntéza, charakterizace a stabilita.]
  Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chemistry. Roč. 47, č. 18 (2009), s. 4532-4546 ISSN 0887-624X
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100500652
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: annealing * catalysis * conjugated polymers
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.971, rok: 2009

  A series of fluorene-based copolymers containing hole blocking/electron transporting diphenyloxadiazole units were synthesized by means of Suzuki-Miyaura coupling of selected aromatic dibrorno- and diboronato-derivatives catalyzed with a Pd(PPh3)(4) catalyst. All of the copolymers with various composition of main-chain units were characterized by SEC chromatography, NMR, UV-vis, fluorescence and IR spectroscopy, and DSC. The emission stability of fluorene copolymers was improved by the replacement of alkyl groups on the C-9 carbon of fluorene with aryl groups or by the incorporation of anthracene units into the copolymer main chain. A comparison of luminescence properties of pristine and annealed thin layers of studied copolymers was performed.

  Série kopolymerů na bázi fluorenu obsahujících diphenyloxadiazolové monomerní jednotky byla syntetizována metodou Suzuki-Miyaurova kaplingu s Pd katalyzátorem. Studie se zaměřila na charakterizaci a porovnání stability jednotlivých kopolymerů. Nahrazení alkylových skupin v C-9 pozici fluorenové jednotky arylovou skupinou nebo inkorporace antracenových monomerních jednotek do řetězce vedla ke zvýšení odolnosti kopolymeru vůči degradaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005448