Počet záznamů: 1

Auto-parametric semi-trivial and post-critical response of a spherical pendulum damper

 1. 1.
  0329463 - UTAM-F 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Náprstek, Jiří - Fischer, Cyril
  Auto-parametric semi-trivial and post-critical response of a spherical pendulum damper.
  [Auto-parametrická semi-triviální a post-kritická odezva sférického kyvadla.]
  Computers and Structures. Roč. 87, 19-20 (2009), s. 1204-1215 ISSN 0045-7949
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/06/0099
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: non-linear vibration * spherical pendulum * auto-parametric systems
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství
  Impakt faktor: 1.440, rok: 2009

  The pendulum vibration damper modeled as a two degree of freedom strongly non-linear auto-parametric system is investigated. A kinematic external excitation in the suspension point is applied. The excitation is considered to be horizontal and harmonically variable in time.

  Odezva kyvadlového tlumiče se modeluje silně nelineární auto-parametrickou soustavou se dvěma stupni volnosti. Kinematické vnější buzení je zavedeno do závěsného bodu kyvadla. Buzení se uvažuje horizontální a harmonicky proměnné v času.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175492