Počet záznamů: 1

The Isomerization Barrier in Cyanocyclobutadienes: An ab Initio Multireference Average Quadratic Coupled Cluster Study

 1. 1.
  0329462 - UOCHB-X 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Eckert-Maksič, M. - Lischka, Hans - Maksič, Z. B. - Vazdar, M.
  The Isomerization Barrier in Cyanocyclobutadienes: An ab Initio Multireference Average Quadratic Coupled Cluster Study.
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 29 (2009), s. 8351-8358 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA MŠk LC512
  Grant ostatní:Austrian Science Fund(AT) P18411-N19
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: MR-AQCC method * cyanocyclobutadienes * izomerization
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  Energetický profil izomerace CN-substituovaných cyclo-butadienů byl studován multirefereční AQCC metodou. Bariéra automerizace je pro tyto sloučeniny menší ve srovnání s nesubstituovanými analogy. Bylo ukázáno, že snížení bariéry je důsledkem rezonančního efektu v tranzitních strukturách separujících dva ekvivalentní izomery. Energetická bariéra mezi singletním transitním stavem v základním stavu a prvním tripletním stavem se snižuje během substituce kyano – skupinami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005447