Počet záznamů: 1

Tributyltin-resistant Methanothermobacter thermautotrophicus mutant with mutational substitutions in the A.sub.1./sub.A.sub.0./sub.-ATP synthase operon

 1. 1.
  0329425 - UIACH-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Z. - Bobálová, Janette - Vidová, M. - Hapala, I. - Šmigáň, P.
  Tributyltin-resistant Methanothermobacter thermautotrophicus mutant with mutational substitutions in the A1A0-ATP synthase operon.
  [Třibutylcín odolný mutant Methanothermobacter thermautotrophicus s mutačními substitucemi v operonu A1A0-ATP synthasy.]
  FEMS Microbiology Letters. Roč. 298, č. 2 (2009), s. 255-259 ISSN 0378-1097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: methanoarchaea * bioenergetics * tributyltin resistance
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.199, rok: 2009

  A spontaneous mutant of Methanothermobacter thermautotrophicus resistant to tributyltin chloride (TBT) was isolated. The synthesis of ATP driven by methanogenic electron transport was profoundly diminished and was resistant to TBT due to probable mutational substitutions in the A1A0-ATP synthase operon.

  Přirozený mutant Methanothermobacter thermautotrophicus odolný vůči třibutylcín chloridu (TBT) byl izolován. Syntéza ATP hnána metan produkujícím elektronovým transportem byla úplně snížena a byla rezistentní k TBT způsobená pravděpodobně mutačními substitucemi v operonu A1A0-ATP synthasy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175469