Počet záznamů: 1

Modification of carbon nanotubes and its effect on properties of carbon nanotube/epoxy nanocomposites

 1. 1.
  0329355 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Špitalský, Z. - Matějka, Libor - Šlouf, Miroslav - Konyushenko, Elena - Kovářová, Jana - Zemek, Josef - Kotek, Jiří
  Modification of carbon nanotubes and its effect on properties of carbon nanotube/epoxy nanocomposites.
  [Modifikace uhlíkových nanotrubek a její vliv na vlastnosti nanokompozitů na bázi uhlíkové nanotrubky/epoxid.]
  Polymer Composites. Roč. 30, č. 10 (2009), s. 1378-1387 ISSN 0272-8397
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: carbon nanotubes * nanocomposites * epoxides
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.194, rok: 2009

  We have studied an effect of three types of modifications of carbon nanotubes (CNT)(both physical and chemical one) on dispersion and mechanical properties of the epoxy based nanocomposites. An improvement of the mechanical and the thermal stability was achieved by addition of CNT to epoxy matrix. The strong interactions between the nanotube and the polymer matrix were discovered in the nanocomposites with physically modified nanotubes.

  Studovali jsme vliv tří typů modifikací uhlíkových nanotrubek (CNT) (chemické i fyzikální) na dispergaci v polymerní matrici a na mechanické vlastnosti epoxidových nanokompozitů. Bylo dosaženo zlepšení mechanických vlastností a tepelné stability ve srovnání s referenčním epoxidem. Silnou interakci mezi nanotrubkami a polymerní matricí vykazují zejména nanokompozity s fyzikálně modifikovanými CNT.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005443