Počet záznamů: 1

Christoph Landerer, Výuka logiky a psychologie na rakouských gymnáziích: Zimmermann, Lindner a jejich následný vliv - překlad

 1. 1.
  0329351 - FLU-F 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bakešová, Alena
  Christoph Landerer, Výuka logiky a psychologie na rakouských gymnáziích: Zimmermann, Lindner a jejich následný vliv - překlad.
  [Christoph Landerer, Der Logik- und Psychologieunterricht an österreichischen Gymnasien - Translation.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 4 (2009), s. 555-575 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: philosophical propaedeutics * Austrian schooling system * Herbartianism * "crisis of the self"
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Výuka na rakouských gymnáziích měla díky Exner-Bonitzově školské reformě po r. 1848 jistá specifika, která se promítla do dějinně filosofického vývoje: "filosofickou propedeutiku" jakožto povinný úvod do filosofie a psychologie. Stať rozebírá filosofické a politické pozadí nového učebního oboru, jeho roli pro rychlý vědecký a hospodářský rozvoj habsburské monarchie a teoretické směřování učebnic během první, "herbartovské" fáze. Ve třech exemplárních oblastech je zkoumána konkrétní recepce obsahů, které učebnice zprostředkovávají: analýzy příslušných forem teorie objektů a fenomenologie, role Lindnerovy učebnice pro Freudovu psychoanalýzu a zprostředkování kritických motivů, které se uplatnily, především také literárně, na přelomu století v takzvané "krizi Já".

  The reform of Austrian high schools, a core element of the Exner-Bonitz reform of the Austrian schooling system in the early 1850s, created the new compulsory subject of "philosophical propaedeutics" as a framework for introductory classes in philosophy and psychology. The article analyzes the philosophical and political background of Austrian "philosophical propaedeutics", its role for the scientific "take off" of the late Habsburg empire, and the general theoretical orientation of textbooks written for the new subject in the first phase of textbook production, dominated by Herbartianism. In a final section, the article examines the schoolbooks´ impact on early versions of object theory and phenomenology, the importance of Lindner´s textbook for Freud's psychoanalysis, and the textbooks' relevance to the so-called "crisis of the self", a prominent topic in turn-of-the century Austrian literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175413