Počet záznamů: 1

Gender Differences in Cardiac Ischemic Injury and Protection - Experimental Aspects

 1. 1.
  0329321 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ošťádal, Bohuslav - Netuka, I. - Malý, J. - Bešík, J. - Ošťádalová, Ivana
  Gender Differences in Cardiac Ischemic Injury and Protection - Experimental Aspects.
  [Pohlavní rozdíly v ischemickém postižení a protekci myokardu - experimentální aspekty.]
  Experimental Biology and Medicine. Roč. 234, č. 9 (2009), s. 1011-1019 ISSN 1535-3702
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: gender differences * ischemia/reperfusion injury * cardioprotection
  Kód oboru RIV: FA - Kardiovaskulární nemoci vč. kardiochirurgie
  Impakt faktor: 2.635, rok: 2009

  The review summarizes some available information on gender differences of myocardial injury with particular attention to experimental approach

  Přehled dostupných informací o pohlavních rozdílech v poškození srdečního svalu se zvláštnícm zřetelem k experimentálním výsledkům
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175391