Počet záznamů: 1

Zjišťování optimálního počtu shluků ve statistických programových systémech

 1. 1.
  0329306 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezanková, H. - Húsek, Dušan
  Zjišťování optimálního počtu shluků ve statistických programových systémech.
  [Determination of the Optimal Number of Clusters in Statistical Software Systems.]
  ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 377-384. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET100300414
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: shluková analýza * počet shluků * statistické programy
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Příspěvek se zabývá přístupy ke stanovení optimálního počtu skupin objektů, které jsou implementovány v rámci shlukovacích algoritmù v komerčních statistických programových systémech. Některé z těchto přístupů jsou ilustrovány na úloze nalezení skupin poslanců ruského parlamentu na základě výsledků hlasování v roce 2004. Jsou sledovány možnosti programových systémů S-PLUS, SAS, SPSS a SYSTAT.

  The paper deals with approaches to determination of the optimal number of groups of objects which are implemented in clustering algorithms in commercial statistical software packages. Some of these approaches are applied to the example of finding groups of deputies of the Russian parliament on the base of roll-call votes in 2004. The capabilities of software packages S-PLUS, SAS, SPSS, and SYSTAT are described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175378