Počet záznamů: 1

Zkušenosti se statistickým modelováním spotřeby zemního plynu

 1. 1.
  0329305 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pelikán, Emil - Brabec, Marek - Malý, Marek - Konár, Ondřej - Vondráček, Jiří
  Zkušenosti se statistickým modelováním spotřeby zemního plynu.
  [Experiences with Statistical Modeling of Natural Gas Consumption.]
  ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009 - (Antoch, J.; Dohnal, G.), s. 315-341. ISBN 978-80-7015-004-7.
  [ROBUST 2008. Letní škola JČMF /15./. Pribylina (SK), 08.09.2008-12.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300513
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: typové diagramy dodávky * nelineární efekty * GAM
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti se statistickým modelováním spotřeby zemního plynu, který řešitelský kolektiv získal během posledních několika let při řešení grantového projektu GA AV ČR získaného v rámci programu Informační společnost. Jsou zde zmíněny postupy vedoucí k návrhu vlastních statistických modelů, k jejich testování i k implementování do uživatelských systémů koncových uživatelů.

  This paper summarizes authors' experiences in mathematical modeling of natural gas consumption. Some issues related to the development, testing and implementation of several mathematical models are described. The paper is divided into four parts dealing with general questions of natural gas consumption modeling, examples of some statistical techniques, possibilities of their further development and factors affecting the quality of estimates.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175377