Počet záznamů: 1

Analytical Applications of Solid and Paste Amalgam Electrodes

 1. 1.
  0329274 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Josypčuk, Bohdan - Barek, J.
  Analytical Applications of Solid and Paste Amalgam Electrodes.
  [Analytické aplikace elektrod z pevných a pastových amalgámů.]
  Critical Reviews in Analytical Chemistry. Roč. 39, č. 3 (2009), s. 189-203 ISSN 1040-8347
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: solid amalgam electrodes * voltammetry * paste amalgam electrodes * reference amalgam electrodes
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 2.621, rok: 2009

  The review describes working and reference electrodes based on solid and/or paste amalgams and their application for voltammetric, amperometric, and potentiometric determination of both inorganic and organic analytes. Attention is paid to their preparation, pre-treatment and possible modification, and their application in classical voltammetric arrangements, in flowing systems (HPLC-ED, FIA-ED), and in adsorptive transfer stripping voltammetry. The review confirms that amalgam electrodes can successfully substitute mercury electrodes and, in some special cases, offer possibilities not available to mercury electrodes.

  V review jsou popsány pracovní a referentní elektrody na základě pevných a pastových amalgámů, jejich využití pro voltametrická, amperometrická a potenciometrická stanovení anorganických a organických analytů. Pozornost je věnována přípravě zmíněných elektrod, jejich možné modifikaci a použití v klasických voltametrických uspořádáních, v průtokových systémech (HPLC-ED, FIA-ED) a v adsorptivní přenosové rozpouštěcí voltametrii. Review potvrzuje, že amalgámové elektrody většinou mohou být vhodnou náhradou elektrod z kapalné rtuti a v některých případech prokazují vlastnosti, které jsou na rtuťových elektrodách nedostupné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175358