Počet záznamů: 1

Analytical Applications of Composite Solid Electrodes

 1. 1.
  0329269 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, Tomáš - Barek, J.
  Analytical Applications of Composite Solid Electrodes.
  [Analytické aplikace kompozitních pevných elektrod.]
  Critical Reviews in Analytical Chemistry. Roč. 39, č. 3 (2009), s. 131-147 ISSN 1040-8347
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: composite solid electrodes * voltammetry * amperometry * environmental analysis * review
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.621, rok: 2009

  Recent trends and advances in electrochemistry with composite solid electrodes (CSEs) are reviewed. Their properties, methods of preparation, pre-treatment, and analytical applications are summarized and their advantages and disadvantages are discussed. Special attention is paid to the determination of inorganic and organic compounds important from the point of view of the protection of environment and human health. The review is focused on easily prepared electrodes frequently used in the Authors´ laboratory and their practical applications. However, some other electrodes and their fields of applications are mentioned as well.

  Review se zabývá nejnovějšími trendy a pokroky v elektrochemii při užití kompozitních pevných elektrod (CSE). Jejich vlastnosti, metody přípravy, předúprava a analytické aplikace jsou shrnuty a jejich výhody a nevýhody jsou v práci diskutovány. Zvláštní pozornost je věnována stanovení anorganických a organických sloučenin důležitých z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Review je zaměřeno na snadno připravitelné elektrody, často používáné v laboratoři autorů a jejich praktické aplikace. Nicméně, několik dalších elektrod a jejich oblasti užití jsou zmíněny též.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175354