Počet záznamů: 1

Dispersion of silver particles in aqueous solutions visualized by polarography/voltammetry

 1. 1.
  0329257 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Korshunov, A. - Heyrovský, Michael
  Dispersion of silver particles in aqueous solutions visualized by polarography/voltammetry.
  [Disperze stříbrných částic ve vodných roztocích sledované polarograficky/voltametricky.]
  Electrochimica acta. Roč. 54, č. 26 (2009), s. 6264-6268 ISSN 0013-4686
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: silver ions * silver particles * dropping mercury electrode * hanging mercury drop electrode
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 3.325, rok: 2009

  The State of silver particles in aqueous dispersions and the course of their coagulation can be followed on voltammetric curves recorded with hanging mercury drop electrode. Sharp irregular cathodic current peaks produced by partial electroreduction of the species adsorbed on the surface of silver particles during their fortuitous impingements upon the electrode surface appear in time sequence on the curves. A change in the electrochemical behavior of silver sols in the time course of particles aggregation and growth was interpreted in agreement with the data of UV–vis spectroscopy and electron microscopy observations.

  Stav stříbrných částic ve vodných disperzích a průběh jejich koagulace může být sledován na voltametrických křivkách zaznamenávaných s visící rtuťovou kapkou jako indikační elektrodou. Na křivkách se objevují nepravidelné ostré oscilace katodického proudu, způsobené částečnou elektroredukcí částic při jejich náhodných nárazech na povrch elektrody. Časové změny elektrochemického chování stříbrných solů během agregace byly vysvětleny v souladu s výsledky spektroskopie ultrafialovým a viditelným světlem a elektronové mikroskopie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175344