Počet záznamů: 1

Počítačem podporovaná rekonstrukce chrupu u abraze a poruchy čelistního kloubu (Kazuistické sdělení)

 1. 1.
  0329249 - UIVT-O 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hippmann, R. - Dostálová, T. - Zvárová, Jana - Seydlová, M.
  Počítačem podporovaná rekonstrukce chrupu u abraze a poruchy čelistního kloubu (Kazuistické sdělení).
  [Computer Supported Dental Reconstruction in the Patients with Abrasion and Temporomandibular Joint Disorders (A Case Report).]
  Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Roč. 109, č. 4 (2009), s. 70-72 ISSN 1213-0613
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: čelistní kloub * interaktivní zubní kříž * počítačový zubní oblouk * CAD-CAM celokeramická rekonstrukce * zvýšení skusu
  Kód oboru RIV: FF - ORL, oftalmologie, stomatologie

  Poruchy čelistního kloubu patří mezi relativně časté klinické obtíže pacientů. Nejčastěji si pacienti stěžují na bolest, zvukové fenomény, či jsou přítomny změny na tvrdých zubních tkáních. Před zahájením terapie je nutné podrobné odebrání anamnézy, pečlivá analýza stavu a stanovení léčebného plánu. V našem kazuistickém sdělení demonstrujeme postup ošetření pacienta celokeramickými korunkami, pomocí kterých jsme zvýšili sekundárně snížený skus.

  Temporomandibular disorders are quiet common complaints which lead our patients to the clinicians. The most frequent troubles are pain, acoustic phenomenon, or changes on the hard dental tissues. Before any treatment are very important all the anamnesis data, detailed occlusal analysis and plan treatment. In our case report we show step by step treatment procedure where we increased secondary lowered bite thanks to all-ceramic crowns.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175337