Počet záznamů: 1

Circular dichroism and conformational polymorphism of DNA

 1. 1.
  0329232 - BFU-R 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kypr, Jaroslav - Kejnovská, Iva - Renčiuk, Daniel - Vorlíčková, Michaela
  Circular dichroism and conformational polymorphism of DNA.
  [Cirkulární dichroismus a strukturní polymorfismus DNA.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 37, č. 6 (2009), s. 1713-1725 ISSN 0305-1048
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NR9147; GA ČR(CZ) GA204/07/0057; GA AV ČR(CZ) IAA100040701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: circular dichroism spectroscopy * DNA structure * quadruplex
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 7.479, rok: 2009

  Circular dichroism spectroscopy is a very effective method for DNA conformational studies.

  Spektroskopie cirkulárního dichroismu je velmi vhodná metoda ke studiu struktur DNA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175325