Počet záznamů: 1

The t-information and its use in Multivariate Problems and Time-Series Analysis

 1. 1.
  0329211 - UIVT-O 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fabián, Zdeněk
  The t-information and its use in Multivariate Problems and Time-Series Analysis.
  [t-informace a její použití v mnohorozměrné analýze a analýze časových řad.]
  Journal of Statistical Planning and Inference. Roč. 139, č. 11 (2009), s. 3773-3778 ISSN 0378-3758
  Grant CEP: GA MŠk ME 949
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: scalar inference function * correlation * t-score * regression * spectral density
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 0.725, rok: 2009

  The second moment of recently introduced scalar inference function can be viewed as generalized Fisher information of the continuous probability distributions. In this paper we call it the t-information and give some possible applications of the new concept.

  Na 2. moment nedávno zavedené skalární inferenční funkce lze pohlížet jako na zvolenou 'Fisher information' spojitého pravděpodobnostního rozdělení. Uvádíme možné aplikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175308