Počet záznamů: 1

Elimination of separation processes for post-consumer polyolefin waste: Reactive blending using 1,3-phenylene dimaleimide in presence of filler

 1. 1.
  0329205 - UMCH-V 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Khunová, V. - Liauw, C. M. - Kelnar, Ivan - Snauko, M.
  Elimination of separation processes for post-consumer polyolefin waste: Reactive blending using 1,3-phenylene dimaleimide in presence of filler.
  [Eliminace separace odpadních polyolefinů přípravou kompozitů s aplikací 1,3-fenylen dimaleimidu.]
  Macromolecular Materials and Engineering. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 2569-2582 ISSN 1438-7492
  Grant CEP: GA ČR GA106/06/0044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: interphase structure development * hydroxide composites * magnesium-hydroxide
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.742, rok: 2009

  A novel approach using reactive processing is explored that eliminates the labour-intensive separation of post-consumer polyolefin waste from the mixed plastics waste stream. The reactive compatibiliser BMI has been used to form a composite of PCPW/60 wt.-% magnesium hydroxide with 100% improved tensile strength relative to the uncompatibilised control. BMI was also able to usefully enhance the properties of a composite based on calcium carbonate and the polyolefin waste.

  Aplikace 1,3-fenylen dimaleimidu (BMI) jako reaktivního kompatibilizátoru a spojovacího prostředku vedla k podstatnému zvýšení vlastností kompozitu směs odpadních polyolefinů/ hydroxid hořečnatý bez nutnosti náročné separace jednotlivých nekompatibilních polymerních složek. Při obsahu 60 % Mg(OH)2 vzrostla pevnost kompozitu o 100%. Významný vzrůst mechanických vlastností byl zjištěn rovněž u analogických kompozitů s částicemi CaCO3.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175303