Počet záznamů: 1

Substitution of adenine for guanine in the quadruplex-forming human telomere DNA sequence G3(T2AG3)3

 1. 1.
  0329204 - BFU-R 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Tomaško, Martin - Vorlíčková, Michaela - Sagi, J.
  Substitution of adenine for guanine in the quadruplex-forming human telomere DNA sequence G3(T2AG3)3.
  [Substituce adeninu za guanin v quadruplex tvořící lidské telomerové DNA sekvenci.]
  Biochimie. Roč. 91, č. 2 (2009), s. 171-179 ISSN 0300-9084
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/07/0057; GA AV ČR(CZ) IAA100040701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: human telomere DNA * guanine quadruplex structure * CD spectroscopy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.897, rok: 2009

  We have studied the formation and structural properties of quadruplexes of the human telomeric DNA sequence G3(T2AG3)3 and related sequences in which each guanine base was replaced by an adenine base. None of these single base substitutions hindered the formation of antiparallel quadruplexes in NaCl and KCl solutions. Effect of substitution did differ, however, depending on the position of the substituted base. The A-for-G substitution in the middle quartet of the antiparallel basket scaffold led to the most distorted and least stable structures and these sequences preferred to form biomolecular quadruplexes.

  V práci jsme studovali strukturu quadruplexu lidské telomerní DNA sekvence G3(T2AG3)3 a odvozených sekvencí, ve kterých byl každý guanin substituován adeninem. Žádná z těchto substitucí nezabránila tvorbě antiparalelního quadruplexu ani v prostředí NaCl ani v prostředí KCl. Avšak efekt substituce byl odlišný, v závislosti na pozici substituované bázi. Substituce v prostředním kvartetu antiparalelního quadruplexu vedla k nejméně stabilním strukturám a následně ke vzniku biomolekulárních struktur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175302